Solarne nadstrešnice

Solarni paneli na vrhu krova su sjajni, ali nisu idealni za svaku kuću ili poslovni objekat. Primera radi, mnoge kuće na sunčanim lokacijama, imaju krovove sa tzv. španskim pločicama. Izgled takvih krovova konvencionalni solarni paneli često narušavaju , a instalacija preko pločica može da ošteti iste.
Šta raditi u slučaju kada je krov pogrešno okrenut, ima veliki nagib ili je jednostavno suviše male površine da bi solarni panel bio na njemu postavljen?

Rešenje su posebno napravljene aluminijumsko-čelične konstrukcije koje mogu da nose solarne panele.
Ove konstrukcije, koje se lako montiraju na spoljašnjoj strani bilo koje zgrade, mogu biti postavljene kao nadstrešnice.
Leti, kada je sunce visoko, solarni paneli preuzimaju funkciju tende. Ovakve nadstrešnice, koje proizvode struju, predstavljaju investicije koje su na duži rok jako isplative jer štede novac koji bi se potrošio na račune za struju.